Artistieke opleiding, iets voor jou?

Wanneer je geboeid bent door de uitgebreide wereld van de beeldende kunsten (tekenen, schetsen, schilderen, werken met klei, vormgeven in steen of hout, ...) en tegelijk ook de wereld van de toegepaste beeldende kunst (reclame en decoratie) wilt leren kennen, dan is Artistieke opleiding jouw studierichting.

Vooropleiding

Om te kunnen starten in de tweede graad Artistieke opleiding moet je geslaagd zijn in een tweede leerjaar van de eerste graad. Als je instroomt in het tweede leerjaar van de tweede graad, dan word je extra begeleid. Je krijgt basisopdrachten zodat eventuele tekorten bijgewerkt worden.

Wat mag je verwachten?

Basisvorming

Je krijgt wekelijks 19 uur algemene vakken. Ze bereiden je voor op een derde graad kso van het niveau 'kunst'.

Kunstvakken

Je krijgt wekelijks 13 uur kunstvakken in de kunstateliers. Deze uren worden aangevuld met 1 uur kunstgeschiedenis en 1 uur kunstinitiatie.

Waarnemingstekenen

Dit is het basisvak. Via schetsen, tekenen en schilderen leer je de vormen en kleuren kennen van zowat alles wat ons in de wereld omringt. Je start met heel eenvoudige objecten en slaagt er na korte tijd in complexe vormen op papier te zetten. Deze vorm- en kleurkennis heb je nodig om toe te passen in de andere kunstvakken.

Beeldende vorming: tweedimensionaal en driedimensionaal

Hier krijg je de kans om jouw eigen ideeën, gevoelens en ervaringen om te zetten in unieke creaties. Je vertrekt hiervoor steeds vanuit een bepaald onderwerp. De leerkrachten kiezen thema’s die nauw aanleunen bij jouw interessewereld. Via verschillende teken- en schildertechnieken (zoals werken met potlood, houtskool, pastel- en oliekrijt, collage, verf, ...) kom je tot tweedimensionale of vlakke afbeeldingen.

Vanuit klei, hout of steen maar ook met recyclagematerialen creëer je je eigen driedimensionale of ruimtelijke vormen.

Toegepaste beeldende vorming: grafisch en twee- en driedimensionaal

In deze vakken is wat je ontwerpt en uitvoert altijd gekoppeld aan een bepaalde functie en doel.

In toegepaste beeldende vorming grafisch leer je de wereld van de publiciteit kennen. Je ontwerpt ondermeer affiches en verpakkingen. Je maakt illustraties. Je leert verschillende lettertypes kennen en hoe je teksten kunt combineren met afbeeldingen.

Toegepaste beeldende vorming twee- en driedimensionaal spitst zich meer toe op de wijde wereld van de decoratie of het versieren van allerhande vormen en objecten. Ook hier krijg je de kans te proeven van en te experimenteren met verschillende materialen en technieken.

Kunstgeschiedenis en kunstinititatie

Deze vakken leren je hoe kunstenaars je zijn voorgegaan en je kunnen inspireren. Kunstgeschiedenis maakt je wegwijs in de geschiedenis van de kunst. Vertrekkend vanuit de prehistorische kunst ga je stap voor stap in de richting van de nieuwste en actuele kunst. Kunstinitiatie biedt je de kans om interessante kunstwerken uit verschillende periodes te kiezen volgens onderwerp, techniek, compositie, ... Je leert vooral nagaan hoe je wat je ziet kan vertalen naar en toepassen in je eigen werk.

Toekomst

Wanneer je slaagt, behaal je het getuigschrift van de tweede graad secundair onderwijs en kan je overgaan naar een derde graad. Na de tweede graad Artistieke opleiding ben je best voorbereid om verder te studeren in de derde graad Toegepaste beeldende kunst of  Vrije beeldende kunst. Doorstroming naar Architecturale en binnenhuiskunst is mogelijk.

Je kan ook kiezen voor een ander studiegebied.

VAKKEN

4de jaar

BASISVORMING

Aardrijkskunde 1
Engels 2
Frans 2
Geschiedenis 1
Godsdienst 2
Informatica 1
Lichamelijke opvoeding 2
Natuurwetenschappen 1
Nederlands 4
Wiskunde 3

VAKKEN VAN DE STUDIERICHTING

 
Beeldende vorming  
• Tweedimensionaal 3
• Driedimensionaal 3
Kunstgeschiedenis 1
Kunstinitiatie 1
Toegepaste beeldende vorming  
• Grafisch 2
• Twee- en driedimensionaal 2
Waarnemingstekenen 3
 
TOTAAL 34